Κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

Biv Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 253 παραγωγούς

 • Σκοποί και στόχοι – Ανασκόπηση
 • Τεχνικές εκθέσεις φυτοπροστασίας, λίπανσης και καλλιεργητικών φροντίδων
 • Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδεύσεις παραγωγώνΠραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών στις 20.06.2019 στα εξής θέματα:
 • Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης,
 • Τετράδιο Παραγωγού,
 • Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής,
 • Αποθήκευση ΦΠΠ & Λιπασμάτων
 • Τετράδια παραγωγών

Παραδοθήκαν 253 τετράδια παραγώγων, τα οποία περιέχουν έντυπα οδηγιών και καταγραφής.

 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις – αξιολογήσεις παραγωγών

Συνοψίζοντας η ομάδα παραγωγών αποτελείται από 253 ελαιοπαραγωγούς που πιστοποιήθηκαν το πρώτο έτος από πιστοποιητικό φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2.1 & 2.2/3.

Στόχος είναι η διατήρηση της πιστοποίησης το δεύτερο και τρίτο έτος του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ.

Βiv Δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ

Η βάση δεδομένων (τύπου ISAM Data Files) για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που έχει παραδοθεί στην ΟΕΦ ανανεώνεται και επικαιροποιείται κάθε τρεις μήνες και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Στους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ έχουν διανεμηθεί και φέτος Οδηγίες Φυτοπροστασίας και λίστα με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται στην παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

Γi Μελέτη σχεδιασμού υπόγειας στάγδην άρδευσης και προγραμματισμού αρδεύσεων

Μελετήθηκε η υδραυλική συνέπεια των δικτύου των επιλεγμένων παραγωγών της ΟΕΦ με στόχο την κατάρτιση προγράμματος άρδευσης και επανασχεδιασμού του δικτύου όπου απαιτείται.

Γiii Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκπαίδευση για το δεύτερο έτος στις 20/06/2019 πάνω στα εξής αντικείμενα:

 • Φυλλολιπάνσεις,
 • Άρδευση,
 • Φυτοπροστασία (Δάκος)

Η δεύτερη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 17.10.2019 με τα εξής θέματα:

 • Φυτοπροστασία,
 • Επιμολύνσεις όμορων αγροτεμαχίων,

Δi Προμήθεια παλετοκιβωτίων

Παραδόθηκαν 59 τμχ πλαστικά παλετοκιβώτια CTR διάτρητα με 3 τραβέρσες

(58 τμχ γκρι και 1 τμχ άσπρο) από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο, υψηλού μοριακού βάρους και πυκνότητας (HDPE) υπό πίεση injection, me ειδικούς σταθεροποιητές με δείκτη προστασίας uv, απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές και χημικές αντιδράσεις κατάλληλο για τρόφιμα.

-εξωτερικές διαστάσεις: 1000x1200mm

-ύψος: 760mm

-χωρητικότητα 610lt

-βάρος 36,5 +-3%kg

Δi Προμήθεια γιούτινων σάκων

Παραδόθηκαν 3.055 τμχ γιούτινα σακιά τα οποία διανεμήθηκαν άμεσα στους παραγωγούς, ώστε να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα των καρπών και να βελτιώνεται έτσι η ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Τα γιούτινα σακιά 1945 τμχ που παρελήφθησαν στη διάρκεια του πρώτου έτους διανεμήθηκαν στους παραγωγούς.

Δiv Αντικατάσταση των δυο διαχωριστήρων του ελαιοτριβείου με δύο (2) σύγχρονους διαχωριστήρες ίδιας δυναμικότητας

Παραδόθηκε φυγοκεντρικός διαχωριστήρας – S/N 4271043 (τύπος UVPX 510)

Εii Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2005 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ

 • Ανασκόπηση ΣΔΑΤ
 • Άσκηση ανάκλησης

Το ελαιοτριβείο της ΟΕΦ πιστοποιήθηκε κατά το πρώτο έτος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005 με σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας του τελικού προϊόντος της Ο.Ε.Φ.

Στόχος είναι η διατήρηση της πιστοποίησης το δεύτερο και τρίτο έτος του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ.

ΣΤii Δημιουργία ιστοσελίδας

Έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα της ΟΕΦ η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ενέργειες για τις δράσεις που υλοποιεί η ΟΕΦ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας με σκοπό την ανάδειξη αυτού και των αποτελεσμάτων του.