Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισµός Παπαδιανίκων βρίσκεται στα Παπαδιάνικα του Δήµου Μονεµβασίας στο νοµό Λακωνίας. Η βασική του δραστηριότητά είναι η παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου για τους 253 παραγωγούς – µέλη του.

Ο Συνεταιρισµός προήλθε από τη συγχώνευση του συνεταιρισµού πώλησης, επεξεργασίας σύκων και λοιπών αγροτικών προϊόντων και του Ελαιουργικού Συνεταιρισµού, σύµφωνα µε τα από 28/15-12-1985 και 31/21-12-1985 πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεών τους αντίστοιχα και εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 124/1986 απόφαση του ειρηνοδικείου Επιδαύρου – Λιµηράς.

Η µέση παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου του Συνεταιρισµού ανέρχεται κατά µέσο όρο σε περίπου 1200 τόνους και προέρχεται από τις ποικιλίες “Κορωνέϊκη” και “Αθηνολιά” σε αναλογία 80%-20%.

Ταυτότητα του Συνεταιρισµού

Επωνυμία Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παπαδιανίκων
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος ίδρυσης 1986
ΑΦΜ 96102558
ΔΟΥ Σπάρτης
Νόμιμος εκπρόσωπος
Δημήτρης Σουρλάς
Έδρα
Παπαδιάνικα Λακωνίας
Διεύθυνση
Παπαδιάνικα Λακωνίας
Τηλ/Fax
2732082201
Email a.s.papadianikon@gmail.com

Δραστηριότητες

Ο Συνεταιρισµός αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες, µε τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσµα της παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας των αγροτικών προϊόντων, κατά κύριο λόγο Ελαίων και Ελαιολάδου ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες στα µέλη του αλλά και σε τρίτους, κάθε φύσεως σχετικές µε την αγροτική παραγωγή και την παραγωγή κατά κύριο λόγο Ελαίων και Ελαιολάδου. Το µεγαλύτερο µέρος των παραγωγών του Συνεταιρισµού είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο Agro 2.1, 2.2/2.3. Επιπλέον, το ελαιοτριβείο του Συνεταιρισµού πιστοποιείται ετησίως σύµφωνα µε το Σύστηµα Ασφάλειας των Τροφίµων (ISO 22000:2005), επιβεβαιώνοντας την ποιότητα του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου που παράγεται στις εγκαταστάσεις του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ