Γενικά στοιχεία – ΑΕΣ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ

Επωνυμία Α.Ε.Σ. ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ
Νομική Μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Έτος Ίδρυσης 1986
Νόμιμος Εκπρόσωπος Δημήτριος Σουρλάς
Έδρα Παπαδιάνικα Λακωνίας
Διεύθυνση Παπαδιάνικα Λακωνίας
Τηλέφωνα 2732082201
fax 2732082750
email a.s.papadianikon@gmail.com

Χωροθέτηση

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Νομός Λακωνίας
Δήμος Μονεμβασίας