Διεύθυνση : Παπαδιάνικα Λακωνίας
Τηλέφωνο : 2732082201
Fax : 2732082750
Email : a.s.papadianikon@gmail.com