Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Δημήτριος Σουρλάς
Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Τσαγκλής
Μέλος Ιωάννης Παπαδάκης
Μέλος Κωνσταντίνος Τσαγκλής
Μέλος Δημήτριος Καλαπόθος