Εκπαίδευση παραγωγών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Β.iv “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 253 παραγωγούς ” Ασφαλής χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

 

Συγκομιδή

 

Ιχνηλασιμότητα

Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων, λίπανσης, εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή-μετασυλλεκτικές επεμβάσεις, άρδευση” Φυτοπροστασία

 

Επιμολύνσεις όμορων αγροτεμαχίων

 

 

 

One thought on “Εκπαίδευση παραγωγών

Comments are closed.