Εκπαίδευση παραγωγών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Β.iv “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 253 παραγωγούς ” Πολιτική-Καθήκοντα-Αρμοδιότητες

Τετράδιο Παραγωγών

Αποθήκευση ΦΠΠ

Καλλιεργητικές τεχνικές-Άρδευση

Συγκομιδή-Κανόνες Υγιεινής

Ιχνηλασιμότητα – Αποθήκευση

Γiii “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων, λίπανσης, εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή-μετασυλλεκτικές επεμβάσεις, άρδευση” Διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (Κλαδέματα)

Διαχείριση λίπανσης

Διαχείριση εδάφους

Φυτοπροστασία (Δάκος, γλοιοσπόριο)

Συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί

 

Αφήστε μια απάντηση