Εκπαίδευση παραγωγών

22.02.2022 

Β.iv.3 “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Τετράδιο Παραγωγού

Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

Αποθήκευση ΦΠΠ & λιπασμάτων

 

Γiii.2 “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (Κλαδέματα)

Διαχείριση λίπανσης

Φυτοπροστασία (ρυγχίτης, πυρηνοτρήτης, μαργαρόνια)

 

Βii.1 Πιλοτική εφαρμογή για την δημιουργία και εφαρμογή κόμποστ σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Διαδικασία κομποστοποίησης και τα οφέλη της