Εκπαίδευση παραγωγών

09.03.2022 

Β.iv.3 “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Ασφαλής χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Συγκομιδή

Ιχνηλασιμότητα

 

Γiii.2 “Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση”

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Φυτοπροστασία

 

Βii.1 Πιλοτική εφαρμογή για την δημιουργία και εφαρμογή κόμποστ σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Αντικείμενο εκπαίδευσης:

Διαδικασία κομποστοποίησης και ενσωμάτωση κόμποστ στα αγροτεμάχια των παραγωγών